Home Forumi Jautājumi / Atbildes Zīmes Daugavmalā

Tiek skatīti 5 atbilžu šķirkļi
 • Autors
  Ieraksti
  • #25064 Reply
   Māris
   Viesis

   Labdien! Pagājušajā nedēļā Dārziņos tika ierīkotas zīmes par aizliegumu izmest bioloģiskos atkritumus Daugavas krastā. Vai zīmju izvietošana ir saskaņota ar zemes īpašniekiem? Paldies!

  • #25065 Reply
   Aija Briede
   Viesis

   Labdien, Māri. Precizēšu informāciju.

   • #25066 Reply
    Aija Briede
    Viesis

    Brīdinājuma zīmes izvietotas Daugavmalas ielā sakarā ar Rīgas pašvaldības policijas protokoliem par Pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 01001250470, 01001250332, 010001256528, 0100125278 piesārņošanu, Dārziņu apkaimes zemes īpašnieku saimnieciskās darbības rezultātā. Lūdzam precizēt Jūs interesējošā zemes gabala koordinātes, lai novērstu radušos pārpratumus, ja tādi ir. Nepieciešamības gadījumā lūgums zvanīt Izpilddirekcijas darbiniecei Inesei Fedjuhinai, tālrunis 67013565, e-pasts Inese.Fedjuhina@riga.lv

  • #25079 Reply
   Māris
   Viesis

   Labdien! Pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100125470 tiešām ir nesakopta, tajā aug latvāņi, ūdens erozija vietām sabojājusi krastu. Ceturdien viena no jaunajām brīdinājuma zīmēm bija pazudusi. Vai ir plānoti šā īpašuma sakopšanas darbi?

  • #25081 Reply
   Aija Briede
   Viesis

   Labdien, Māri. Jautājumā par latvāņu pļaušanu vērsāmies RD Mājokļu un vides departamentā. Saņemtajā e-pastā tika norādīts, ka Sosnovska latvāņi Daugavmalas ielā tika pļauti 31.jūlijā. Jūnijā ID nodrošināja Daugavas krasta sakopšanu, tika savākti un izvesti bioloģiskie un sadzīves sadzīves atkritumu. Diemžēl krasta piesārņošana notiek atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā. Šobrīd esam vērsušies arī Vides pārvaldē par bioloģisko atkritumu izmešanu Daugavas krastā (āboli, krūmi, zari u.tt.) un iespējamiem risinājumiem. Nepieciešamības gadījumā lūdzam rakstīt I.Fedjuhinai, inese.fedjuhina@riga.lv

  • #25087 Reply
   Māris
   Viesis

   Labdien! Kāpēc noņemta nesen uzstādītā zīme pretī namam Daugavmalas iela 41? Vai plānots nostiprināt erodēto krastu?

  • #25090 Reply
   Aija Briede
   Viesis

   Labdien, Māri. Paskaidroju, ka Izpilddirekcija, kas zīmes izvietoja, nav noņēmusi zīmi par aizliegumu izmest atkritumus Jūsu norādītajā adresē. Domāju, ka zīmi noņēmuši tie apkaimes iedzīvotāji, kas sistemātiski izgāž gan bioloģiskos, gan sadzīves, gan lielgabarīta atkritumus Daugavas krastā. Apkaimē dzīvo daudz aktīvu iedzīvotāju, varbūt arī Jums pašiem vajadzētu apzināt savus “vietējos varoņus”.
   Par krasta eroziju – vērsīsimies Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Daugavas krasta erozijas esamību un plānoto rīcības programmu krasta nostiprināšanā.

Tiek skatīti 5 atbilžu šķirkļi
Atbilde uz: Zīmes Daugavmalā
Informācija par jums: