Home Forumi Jautājumi / Atbildes Zīmes Daugavmalā

Šī tēma satur 6 atbildes, tai ir 1 voice un to pēdējoreiz atjaunināja  Aija Briede pirms 2 mēnešiem, 1 nedēļas.

 • Autors
  Ieraksti
 • #25064 atbilde

  Māris

  Labdien! Pagājušajā nedēļā Dārziņos tika ierīkotas zīmes par aizliegumu izmest bioloģiskos atkritumus Daugavas krastā. Vai zīmju izvietošana ir saskaņota ar zemes īpašniekiem? Paldies!

 • #25065 atbilde

  Aija Briede

  Labdien, Māri. Precizēšu informāciju.

  • #25066 atbilde

   Aija Briede

   Brīdinājuma zīmes izvietotas Daugavmalas ielā sakarā ar Rīgas pašvaldības policijas protokoliem par Pašvaldības zemes gabalu ar kadastra apzīmējumiem 01001250470, 01001250332, 010001256528, 0100125278 piesārņošanu, Dārziņu apkaimes zemes īpašnieku saimnieciskās darbības rezultātā. Lūdzam precizēt Jūs interesējošā zemes gabala koordinātes, lai novērstu radušos pārpratumus, ja tādi ir. Nepieciešamības gadījumā lūgums zvanīt Izpilddirekcijas darbiniecei Inesei Fedjuhinai, tālrunis 67013565, e-pasts Inese.Fedjuhina@riga.lv

 • #25079 atbilde

  Māris

  Labdien! Pašvaldības zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 0100125470 tiešām ir nesakopta, tajā aug latvāņi, ūdens erozija vietām sabojājusi krastu. Ceturdien viena no jaunajām brīdinājuma zīmēm bija pazudusi. Vai ir plānoti šā īpašuma sakopšanas darbi?

 • #25081 atbilde

  Aija Briede

  Labdien, Māri. Jautājumā par latvāņu pļaušanu vērsāmies RD Mājokļu un vides departamentā. Saņemtajā e-pastā tika norādīts, ka Sosnovska latvāņi Daugavmalas ielā tika pļauti 31.jūlijā. Jūnijā ID nodrošināja Daugavas krasta sakopšanu, tika savākti un izvesti bioloģiskie un sadzīves sadzīves atkritumu. Diemžēl krasta piesārņošana notiek atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanas rezultātā. Šobrīd esam vērsušies arī Vides pārvaldē par bioloģisko atkritumu izmešanu Daugavas krastā (āboli, krūmi, zari u.tt.) un iespējamiem risinājumiem. Nepieciešamības gadījumā lūdzam rakstīt I.Fedjuhinai, inese.fedjuhina@riga.lv

 • #25087 atbilde

  Māris

  Labdien! Kāpēc noņemta nesen uzstādītā zīme pretī namam Daugavmalas iela 41? Vai plānots nostiprināt erodēto krastu?

 • #25090 atbilde

  Aija Briede

  Labdien, Māri. Paskaidroju, ka Izpilddirekcija, kas zīmes izvietoja, nav noņēmusi zīmi par aizliegumu izmest atkritumus Jūsu norādītajā adresē. Domāju, ka zīmi noņēmuši tie apkaimes iedzīvotāji, kas sistemātiski izgāž gan bioloģiskos, gan sadzīves, gan lielgabarīta atkritumus Daugavas krastā. Apkaimē dzīvo daudz aktīvu iedzīvotāju, varbūt arī Jums pašiem vajadzētu apzināt savus “vietējos varoņus”.
  Par krasta eroziju – vērsīsimies Mājokļu un vides departamenta Vides pārvaldē ar lūgumu sniegt skaidrojumu par Daugavas krasta erozijas esamību un plānoto rīcības programmu krasta nostiprināšanā.

Atbilde uz: Zīmes Daugavmalā
Informācija par jums: