Home Forums Jautājumi / Atbildes Par dzīvojamās mājas piebraucamo ceļu

 • Šī tēma satur 15 atbildes, 1 balsis, un to pēdējoreiz atjaunoja pirms 1 gada Aivars.
Tiek skatīti 11 atbilžu šķirkļi
 • Autors
  Ieraksti
  • #9849 Atbildēt
   Ērika
   Viesis

   Labdien!

   Pie dzīvojamās mājas Salaspils ielas 18 k-1, Rīga. piebraucamais ceļš ir tehniski sliktā stāvoklī. Viena bedre blakus otrai. Vai Rīgas Austrumu izpilddirekcijas plānos ir dzīvojamās mājas piebraucamā ceļa remontdarbi?!
   Paldies par sniegto atbildi, jau iepriekš!

  • #9886 Atbildēt
   Aivars Ābelkoks
   Viesis

   Labdien, Ērika!
   Dzīvojamās apbūves kvartālu pašvaldības valdījumā publiskā lietošanā esošu piebraucamo ceļu un teritoriju segumu atjaunošana izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā notiek secīgi kvartāls pēc kvartāla. Kvartālā starp Slāvu ielas pārvadu, Salaspils ielu, Rušonu ielu, Prūšu ielu un Maskavas ielu, t.i tur, kur atrodas ēka Salaspils ielā 18 k1, asfalta seguma atjaunošanas darbi tiek uzsākti 2018.gadā. Pēc šobrīd aktuālas kadastra informācijas, zemes īpašums, kurā atrodas ēka Salaspils ielā 18 k-1 un piebraucamais ceļš gar šo ēku, atrodas pašvaldības valdījumā un nav šķēršļu darbu izpildei par pašvaldības līdzekļiem.

  • #22288 Atbildēt
   Solvita
   Viesis

   Labdien!

   Ņemot vērā, ka drīz sāksies remontdarbi Salaspils ielā 12/4, cik noprotam tiks remontēts piebraucamais ceļš, bet mājas iedzīvotājiem sakarā ar šo ir radušies daži jautājumi:
   1.Vai tiks noasvaltēts arī gājēju ceļš gar pašu māju?
   2.Vai iespējams veikt esošās “ķabatas” paplašinājumu uz mājas īpašniekiem piederošās zemes (pašlaik sagatavots jau iesniegums un tiek jau vākti iedzīvotāju paraksti – piekrišana kabatas paplašinājumam un tas tiks iesniegts RNP jau pirmdien 04.06.2018).

  • #22314 Atbildēt
   Aivars Ābelkoks
   Viesis

   Labdien!
   Kā jau pagājušā gada augustā esmu rakstījis, kvartālā , kur atrodas ēka Salaspils ielā 18 k-1 darbi ir uzsākti šogad un pabeigti tiks 2019.gada vasarā. Zemes īpašums Salaspils ielā 18 k1 atrodas pašvaldības zemes īpašumā un nav šķēršļu piebraucamā ceļa remontam par publiskajiem līdzekļiem.

   Saskaņā ar darbu plānu, Jūs interesējošā piebraucamā ceļa asfalta segums tiks atjaunots šogad. Šobrīd ir saskaņota ceļu satiksmes zīmju izvietošana, saņemtas visas nepieciešamās atļaujas no komunikāciju turētājiem un, pirms sākti demontāžas darbi, tiek konkretizētas darbu izpildes detaļas (pieslēgumi namu ieejām, pagrieziena radiusi, zemās/augstās apmales, pieslēgumi esošajiem ceļiem un tml.). Šogad plānotie darbi jāpabeidz līdz 07.septembrim.

  • #22723 Atbildēt
   Gunta
   Viesis

   Vai paredzēts kādreiz remontēt J.Grestes ielu?

   • #22724 Atbildēt
    Aivars Ābelkoks
    Viesis

    Labdien, Gunta!

    Ielu remonti ir Satiksmes departamenta kompetencē. Jūs varat šo jautājumu nosūtīt tieši RD Satiksmes departamentam, e-pasts:sd@riga.lv, vai uz manu elektroniskā pasta adresi (aivars.abelkoks@riga.lv) pārsūtīšanai Satiksmes departamentam. Iesaku atvērt viņu mājas lapu – tur daudz informācijas par notiekošajiem un plānotajiem remontiem, bet vienlaicīgi kļūs redzams, ka prioritāras ir augstākas kategorijas ielas.

  • #22725 Atbildēt
   Inta
   Viesis

   Kad tiks remontēts piebraucamais ceļš pie mājas Prūšu iela 3 k.6? Tas neparādās plānotajos darbos 2018.gadā.

   • #22727 Atbildēt
    Aivars Ābelkoks
    Viesis

    Piebraucamais ceļš gar namu Prūšu ielā 3 k-6 daļēji atrodas uz šī nama dzīvokļu īpašnieku zemes un daļēji uz juridiskām personām piederošiem zemes īpašumiem Salaspils ielā 22 un Salaspils ielā 20A. Neviens no šiem zemes īpašumiem (Prūšu 3 k-6, Salaspils 22 un 20A) nav apgrūtināts ar koplietošanas vai cita veida servitūtu par labu kādam citam īpašumam, t.sk pašvaldības īpašumam un arī nenodrošina piekļūšanu pie kāda pašvaldības īpašuma, līdz ar to, pašvaldība nav tiesīga par publiskajiem līdzekļiem remontēt citu personu īpašumā esošos šī ceļa posmus. Līdzīgās situācijās pašvaldība var izskatīt iespēju līdz 50% apmērā līdzfinansēt ceļa seguma atjaunošanu otra līdzfinansētāja zemes īpašumā. Tāda pieredze ir bijusi arī ar DzĪKS “Temps” pārvaldībā esošu namu.

  • #23464 Atbildēt
   Guntis
   Viesis

   Labdien! Kad tiks remontēts piebraucamais ceļš pie mājas Lokomotīves 62, Ķengaragā ? 

   • #23472 Atbildēt
    Aivars Ābelkoks
    Viesis

    Pašvaldība par publiskajiem līdzekļiem labiekārto un remontē pašvaldības valdījumā publiskā lietošanā esošus piebraucamos ceļus un pagalmus.

    Ceļš gar namu Lokomotīves ielā 62 ir māju ceļš. Piebraucamie ceļi ir kvartālu ceļi ārpus ielu sarkanajām līnijām, kas šķērso vienu vai vairākus īpašumus, lai nodrošinātu piekļūšanu pie citiem īpašumiem. Pie blakus esošajiem nekustamajiem īpašumiem Lokomotīves ielā 60, 62A un 64 no Lokomotīves ielas var piekļūt neizmantojot ceļu gar namu Lokomotīves ielā 62.

    Pagalms, kurā atrodas ceļš gar namu Lokomotīves ielā 62, atrodas īpašumā, kas nav pašvaldības valdījumā. Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu, dzīvojamā māja ir ēka un zeme, ja tas vienots īpašums, vai ēka un piesaistītais zemes gabals, ja zeme citu personu īpašums (kā Jūsu gadījumā). Savas dzīvojamās mājas uzturēšana, labiekārtošana un remonts jāveic pašiem dzīvokļu īpašniekiem.

    Pašvaldība var izskatīt iespēju līdzfinansēt ne vairāk kā 50% no ceļa īpašumā Lokomotīves ielā 62 seguma atjaunošanas izmaksām.

  • #23627 Atbildēt
   Didzis
   Viesis

   Labdien Cienījamā izpilddirekcija!
   Dārzciemā, Rumbulas ielā starp nr.12a un 14a ir pašvaldībai piederoša zemes platība kura beidzot tiek kopta un tas ir ļoti labi.Bet tur aug ļoti veci koki kurus sen vajadzētu apzāģēt un sakopt, jo tas arī paliek bīstami apkārt esošo māju īpašniekiem un automašīnām gan cilvēkiem kājāmgājējiem .Ļoti ceram ka var taču ar arboristu palīdzību veikt šo nesarežģīto darbiņu. Tas mums dotu vēl vienu skaistu sakoptu drošu un patīkamu vidi.Paldies!
   Didzis.

   • #23630 Atbildēt
    Aija Briede
    Viesis

    Labdien, Didzi. Nākošnedēļ mūsu darbinieki apsekos koku stāvokli. Ja gribat piedalīties un kopīgi izvērtēt šo problēmu, lūdzu pirmdien piezvaniet manai kolēģei Olgai Merkurjevai, tālrunis 67013564 vai rakstiet e-pastā Olga.Merkurjeva@riga.lv, lai vienotos par laikiem. Ja mums būtu Jūsu tālruņa nr., mēs noteikti ar Jums sazvanītos. Paldies.

  • #24704 Atbildēt
   inese
   Viesis

   Labdien! Esmu Rušonu ielas-26. nama iezīvotāja,kura 2018. g.samaksāja sodu par auto noviet. tai neparedzētā vietā,pretī mājai.Sazvanot pašvaldību man laipni paskaidroja,ka pēc pilsētplāna bijusī,,kabata,, uz kuras 80-ajos stāveja miskaste un blakusesošā pagalma smilšainais celiņš no Rušonu ielas puses, tagad esot iela. 2019.g. sākumā šīs ieliņas abās pusēs tika pieliktas zīmes- apdzīvotas vietas sākums, -beigas. Kas mainījies 2. mēnešu laikā pilsētplanā, ja šodien 2.maijā, uz caurbraucamās ieliņas ,visā platumā,atkal rotājas miskastes??????? ar cieņu,Inese.

  • #24706 Atbildēt
   Aivars
   Viesis

   Labdien, Inese!

   No stāstītā izriet, ka 2018.gadā Jums bijusi saruna ar kādu pašvaldības iestādi/darbinieku un esot saņemts izklāstītais skaidrojums. Kaut kas te nav saprotams, jo ceļš gar nama Rušonu ielā 24 nekādi nevar būt iela. Ielām ir nosaukumi un tās atrodas ielu sarkanajās līnijās, parasti pašvaldību zemes īpašumos, un visu, kas notiek ielu sarkanajās līnijās, pārzina Rīgas domes Satiksmes departaments. Bez viņu akcepta ielu sarkanajās līnijās vispār nekas likumīgi nevar notikt.Bet dīvainākais, īpašums Rušonu ielā 24 (gan ēka, gan zeme) nav pašvaldības īpašums un nesaprotami, ka kāds pašvaldības darbinieks uzreiz telefonsarunā varēja sniegt kādu saprātīgu skaidrojumu iepriekš nepārbaudot kadastra informāciju, t.sk. īpašumu robežas, kartes/plānus un nesaņemot informāciju no īpašuma pārvaldnieka. To, kur dzīvojamajai ēkai piesaistītajā zemes īpašumā īpašuma pārvaldnieks novieto sadzīves atkritumu konteinerus parasti nolemj dzīvokļu īpašnieki, ierobežo būvnormatīvi (normatīvie attālumi no durvīm, logiem un tml. sanitāri higiēniskas prasības).

  • #24836 Atbildēt
   Anastasija
   Viesis

   Salaspils iela 6/4. Notiek ceļu remonts. Kāpēc asfalts ir melns? Ar lielu gudrona daļu. Viņš jau tagad ir miksts, kad 24 grādi ielā. Nakošgad jau arī būs remonts? Liels paldies par šo remontu vispār, bet liekas ka bēdres bija labāk, nekā tads asfalts.

  • #24841 Atbildēt
   Aivars
   Viesis

   Labdien, Anastāsij!
   Ko lai Jums atbild – asfalts vienmēr ir melns, gudronu asfalta ražošanā neizmanto. Ieklāts asfalts savu gatavību iegūst pēc vairākām dienām, tāpēc arī tur, kur ieklāts jauns asfalts, nosaka ātruma ierobežojumus, jo virskārta ir eļļaina, slidena. Karstā laikā visi materiāli maina savas fizikālās īpašības, t.sk. gan jauni, gan veci asfalta segumu kļūst mīkstāki un uz tiem parādās bituma izsvīdumi. Asfaltu ražo asfalta rūpnīcās, kur katrai kravai ir asfalta sastāva “formula’. Objektā ir būvuzraugi ar augstāko tehnisko izglītību ceļu būvē un attiecīgu pieredzi, lai iegūtu tiesības veikt būvuzraudzību. Būvuzraugi kontrolē piegādātās asfalta masas atbilstību gan pēc sastāva, gan pēc temperatūras. Kā papildus visu risku nodrošinājums mums, kā pasūtītājam, ir uzņēmēja iesniegtās līguma izpildes un civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas. Nododot darbus ekspluatācijā uzņēmējam būs jāiesniedz garantijas perioda apdrošināšana.
   Šodien objektā bija iknedēļas būvsapulce un tikāmies tieši pie nama Salaspils ielā 6/4. Neviens būvspeciālists neko neparastu ieklātajā un šodien klātajā asfaltā nesaskatīja.

Tiek skatīti 11 atbilžu šķirkļi
Atbilde uz: Par dzīvojamās mājas piebraucamo ceļu
Informācija par Jums




Atcelt