Viena no šaurākajām Rīgas ielām

Viena no šaurākajām Rīgas ielām

Viena no Rīgas šaurākajām ielām (3,2 m plata) atrodas starp Maskavas ielas namiem Nr. 135 un 137 – tā ir Rituāla iela, kas pastāv kopš 1725. gada.

1638. gadā zviedru valdīšanas laikā ebrejiem ierīkots nams (Judenherberge) Rīgā pie Kārļa slūžām;

1650. gadā gar Maskavas ceļu uzbūvēja Jāņa jeb Inča dambi;

1725. gadā aiz Jāņa dambja, Smilšu kalnu Kojusalas rajonā, atklāja ebreju kapus;

XVIII gadu simta pirmajā pusē ierīkots Ebreju kapu ceļš (Ebraeischen Bergrabniss Weg), kas pastāvēja līdz Veco ebreju kapu jauno vārtu izbūvei Poltavas (tagad Līksnas) ielas sākumā 1883. gadā.

Kapi paplašināti 1897. gadā uz Kostromas (tagad Lomonosova) ielas pusi un 1911. gadā uz Tējas ielas pusi, slēgti 1930. gadā, likvidēti 1960. gadā

1963. gadā kapu vietā ierīkots “Komunistisko brigāžu parks”.

Pret Šauro „Rituāla” ielu sākumā bijuši kapsētas vārti un kaulu kambaris (kapliča) Poltavas ielas teritorijā.

1907. gadā [Šauro] ielu paredzēja slēgt, pamatojoties uz tās nozīmes zaudējumu.

Ielas nosaukums oficiāli nav piešķirts, bet gruntsgabala kartēs tā minēta kā Mazais ceļš (Kleine Weg),

Bezvārda strupceļš (Bezimjanij pereulok), Šaurā iela.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 2
  • comment-avatar

    Rozena iela, Vecrīgā, ir šaurāka.