Rīgas pilsētas teritorijas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

Rīgas pilsētas teritorijas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi

Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi.  Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā kopjama Rīgas pilsētas pašvaldības teritorija un uzturamas tajā esošās būves.

Saistošie noteikumi lejupielādējami šeit (pdf).

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Dzintars Laizāns pirms 3 mēneši

  Vai varētu uzzināt formulējumu “Gājēju ietve”? Vai ietvei ir segums? Vai zeme ar zāli arī ir ietve? Vai teritorija ar zemi un zāli, kura pieguļ īpašumam un tiek pļauta ir ietve? Kas nosaka ietves statusu un kur to var uzzināt?
  Paldies par atbildi.

  • comment-avatar
   Aivars Ābelkoks pirms 3 mēneši

   Ietves un celiņi ir būves un kā visām būvēm, to statusu (likumību) nosaka būvprojekts, pēc kura ietve vai celiņš ir izbūvēts. Izņēmums varētu būt kādi vēsturiski tapuši celiņi vai ietves. Tad jāskatās Rīgas pašvaldības augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datubāzē, kā celiņš/ietve iezīmēts un apzīmēts (kaut tas var būt nepietiekami, lai šādu ietvi vai celiņu atzītu par likumīgu būvi).
   Jebkura satiksmei izbūvēta teritorija ir “ceļš” (Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, turpmāk RTIAN, p. 2.20.). Pilsētās, ceļi, kas ir sarkano līniju robežās ir “ielas” (RTIAN, p.2.20.1.). Ceļš, kuram nav noteiktas ielu sarkano līniju robežas un kas šķērso vienu vai vairākus zemesgabalus, nodrošinot piebraukšanu pie viena vai vairākiem zemesgabaliem, ēkām, būvēm vai to grupām arī kvartālu iekšienē un kuru var noteikt kā ceļa servitūtu Civillikuma izpratnē ir, “piebraucamais ceļš” (RTIAN p.2.20.2.). Vēl ir “māju ceļi” un “komersantu ceļi” (Likums Par autoceļiem 3.pants).
   Ietve – ceļa daļa, kas paredzēta gājējiem un piekļaujas brauktuvei vai ir atdalīta no tās. Ietve ietilpst sarkanajās līnijās un var ietvert arī apstādījumus (RTIAN p. 2.37.).
   B, C, D un E kategorijas ielu un piebraucamo ceļu, kā arī laukumu brauktuvēm un ietvēm ir ciets segums (RTIAN p.181.6.1. ).
   Pagalmos un iekšpagalmos ir dažādi labiekārtojuma elementi, t.sk. celiņi vai ietves.
   Ierīkojot vai rekonstruējot ietves (celiņus) apstādījumu un dabas teritorijā un citās teritorijās ar mazu gājēju intensitāti, pieļaujami dažādi seguma veidi (RTIAN p.181.6.3.).
   Zeme ar zāli, protams, nevar būt ne ietve, ne celiņš. Teritorijā, kā Jūs rakstāt, “ar zemi un zāli, kura pieguļ īpašumam un tiek pļauta”, celiņš vai ietve var būt no zāles u.c. apauguma brīvā teritorija, kuru izmanto gājēji, bet šādas ietves vai celiņa statusu var sākt noskaidrot skatot topogrāfiskos uzmērījumus un šo vietu ietverošos būvprojektus.