Par žoga bojājumiem suņu pastaigu laukumā Pļavnieku Zaļajā birzī

Par žoga bojājumiem suņu pastaigu laukumā Pļavnieku Zaļajā birzī

Rīgas Austrumu izpilddirekcijā saņemta informācija par to, ka suņu pastaigu laukumam Pļavnieku Zaļajā birzī, Rīgā, zemes gabala kadastra apzīmējums 0100 121 2989, ļaunprātīgi bojāti suņu pastaigu laukuma metāla žoga fragmenti.

Šobrīd Izpilddirekcija veic paredzamo darbu apjomu un izmaksu sastādīšanu, kā arī  finansējuma pieprasīšanu no Rīgas pilsētas pašvaldības 2021.gada budžeta programmas 01.36.00. “Pašvaldības teritoriju un dabas pamatņu sakopšanai, dabas stihiju un avāriju radīto postījumu novēršanai, komercdarbības atbalstam un citiem projektiem”. Ņemot vērā, ka darbus varēs novērst tikai pēc līdzekļu apstiprināšanas, Izpilddirekcija aicina suņu īpašniekus izturēties ar sapratni un izvērtēt savu mājdzīvnieku atrašanos laukumā. Lūdzam pievērst uzmanību arī tam, lai dzīvnieki, apmeklējot suņu laukumu, nenodarītu pāri sev un apkārtējiem.

Par minēto faktu Izpilddirekcija informējusi pašvaldības policiju.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0