Par Rumbas ielas (teritoriju pie lidlauka) sakopšanas darbiem

Par Rumbas ielas (teritoriju pie lidlauka) sakopšanas darbiem

Rīgas Austrumu izpilddirekcija šī gada janvārī pabeidza teritorijas sakārtošanas darbus Rumbulā pie lidlauka – zemes īpašumos Rīgā, Rumbas ielā. Teritorijas sakopšanas darbi noritēja vairākos posmos laika periodā no 2016. – 2019.gadam .

Izpilddirekcija ir izpildījusi Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās pārvaldes 23.10.2017. lēmumu, ar kuru Rīgas domei kā zemes īpašniekam tika uzdots veikt minēto zemes īpašumu sakārtošanu, zemes īpašumos esošo visu atkritumu izvešanu un nodošanu komersantam, kuram ir saņemta atbilstoša atļauja atkritumu apsaimniekošanai, kā arī nepieļaut atkritumu ievešanu lēmumā minētajos zemes īpašumos. Lēmuma izpildes galīgais termiņš bija noteikts līdz 30.04.2020..

Šī ainaviski skaistā vieta blakus Ķengaraga promenādei ilgstoši tika nesankcionēti piegružota ar būvgružiem (tai skaitā vēsturiskie angāri), pārvēršot to par nelegālu atkritumu izgāztuvi. Par teritorijas piegružošanu ar būvniecības atkritumiem Valsts policijā tika ierosināts kriminālprocess. 2019.gada decembrī ir stājies spēkā tiesas spriedums krimināllietā, ar kuru atbildīgais par teritorijas piegružošanu ir atzīts par vainīgu atkritumu apsaimniekošanas noteikumu pārkāpšanā.

Šobrīd teritorija ir sakārtota un daļa teritorijas normatīvajos aktos noteiktā kārtībā ir iznomāta. Lai novērstu atkārtotu teritorijas piegružošanu, nomas līgumā nomniekam ir uzlikts par pienākumu iežogot iznomāto zemesgabalu, tādējādi nepieļaujot jaunu atkritumu ievešanu sakārtotajā teritorijā.

Informāciju sagatavoja: A.Briede

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0