Par mācībām “RĪGAS ZOBENS 2019”

Par mācībām “RĪGAS ZOBENS 2019”

Saskaņā ar 2019. gada apmācību plānu, Nacionālie bruņotie spēki rudenī, visā Latvijas teritorijā organizē ikgadējās mācības “NAMEJS”. Šo mācību ietvaros, Zemessardzes 1.Rīgas brigāde organizē mācības savā atbildības teritorijā “RĪGAS ZOBENS 2019”.

Mācību “RĪGAS ZOBENS 2019” mērķis ir trenēt Rīgā izvietoto Zemessardzes bataljonu spēju darboties krīzes un valsts apdraudējuma gadījumos kā arī spēju sadarboties ar citām iestādēm, valsts un pašvaldību struktūrām.

Mācību “RĪGAS ZOBENS 2019” aktīvās fāzes norises laiks ir noteikts no 2019.gada 13.septembra līdz 15.septembrim. Mācību teritorija aptvers gan atsevišķus Rīgas pilsētas rajonus (skat. pielikumu), gan Mārupes, Garkalnes, Stopiņu, Bauskas un Iecavas novadus (saskaņots atsevišķi).

Mācību laikā notiks pastiprināta pārvietošanās ar militāro autotransportu pa Rīgas ielām. Atsevišķos Rīgas pilsētas rajonos (skat. pielikumu) notiks zemessargu pārvietošanās ar kājām (patrulēšana). Zemessargi būs kaujas ekipējumā, bruņoti ar vieglajiem strēlnieku ieročiem. Patrulēšanas laikā tiks ievēroti Ceļu satiksmes noteikumi, netiks ierobežota civilā autotransporta plūsma un cilvēku kustība. Mācību laikā incidenti netiks izspēlēti uz galvenajām pilsētas ielām, pie lielveikaliem, dzīvojamajos rajonos un citās vietās ar intensīvu cilvēku/ automašīnu plūsmu.

Atsevišķi incidenti tiks izspēlēti apzīmētajos rajonos (skat. pielikumu), objektos, kas saskaņoti ar to īpašniekiem vai pārvaldniekiem. Incidenti izpaudīsies kā atsevišķi šāvieni ar salūtmunīciju, sprāgstpakešu pielietošana.

Lūdzu ar sapratni izturēties pret Zemessardzes 1.Rīgas brigādes mācībām, atbalstīt un saskaņot darbības rajonus. Lūdzu arī informēt pilsētas iedzīvotājus par gaidāmajām mācībām.

Zemessardzes 1.Rīgas brigādes
mācību “Rīgas zobens 2019” aktivitāšu rajoni Rīgas pilsētā

2019.gada 7. un 8.septembrī (nedēļu iepriekš) notiks praktiskā sagatavošanās mācībām, tāpēc notiks izmēģinājuma patrulēšana Čiekurkalna rajonā (Viskaļu, Ezermalas, Krustabaznīcas, Sprukstes un Mailīšu ielās). Patrulēšana šajos datumos notiks ar mācību ieročiem (zilā krāsā) bez šaušanas.

Zemessardzes 1.Rīgas brigades kontaktpersona – majors Ilmārs Šķesters, e-pasts: ilmars.skesters@mil.lv

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0