Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā

Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā

Atbilstoši Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” prasībām, lai saņemtu ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, ielai vai laukumam piegulošā stūra zemesgabala vai ēkas īpašniekam vai tiesiskajam  valdītājam jāvēršas Rīgas pilsētas pašvaldības izpilddirekcijā, iesniegumā norādot:

 • juridiskas personas nosaukumu vai fiziskas personas vārdu, uzvārdu;
 • juridiskas personas reģistrācijas numuru vai fiziskas personas kodu;
 • juridiskās personas juridisko adresi, tālruni vai fiziskās personas dzīvesvietas adresi, tālruni;
 • juridiskās personas paraksttiesīgās / pilnvarotās personas vārdu, uzvārdu, tālruni;
 • kādas ielas vai laukuma (ielu, laukumu) nosaukuma zīmi (zīmes) izgatavot;
 • ēkas, būves, uz kuras izvietos ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, adresi;
 • atzīmi, kur izvietos ielas vai laukuma nosaukuma zīmes (pie ēkas/būves, žoga) un norādi, pie kādu ielu krustojuma;
 • ēkas, būves vai zemesgabala, uz kura izvietos ielas vai laukuma nosaukuma zīmi, kadastra apzīmējumu.

Pieteikuma veidlapas:

Rīgas Domes saistošie noteikumi Nr. 62. (skatīt šeit)

Iesniegums ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemšanai iesniedzams Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31:

 • 1.stāvā – Rīgas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, tālr. 67037653, 67181934 pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 19.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00;
 • 2.stāvā – kancelejā, 212.kabinetā, tālr. 67013562: pirmdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 18.00, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 17.00, piektdienās no plkst. 8.30 līdz plkst. 16.00;
 • 3.stāvā – Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļā 309.kabinetā:  pirmdienās no plkst.14.00 līdz plkst. 18.00;
 • nosūtot elektroniski uz Rīgas Austrumu izpilddirekcijas e-pastu: ia@riga.lv  vai faksu Nr. 67013505.
 • Visi saņemtie iesniegumi tiek reģistrēti un nodoti Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļai zīmju pasūtījuma veikšanai.
 • Pirmssvētku dienās darba laiks saskaņā ar izvietoto informāciju pie ieejas ēkā.

Saskaņā ar SIA „DARBA SPARS” noslēgtā līguma nosacījumiem pasūtījums ielas/laukuma nosaukuma zīmju izgatavošanai tiek veikts ne biežāk kā 2x mēnesī. Zīmes tiek izgatavotas 5 darba dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas. Pēc zīmju saņemšanas visi iesniedzēji tiek telefoniski informēti par zīmju saņemšanas vietu un laiku.

Pēc uzaicinājuma saņemšanas no Rīgas Austrumu izpilddirekcijas puses ielas/laukuma nosaukuma zīmes saņemamas Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, Rīgā, 3.stāvā, 309. kabinetā pirmdienās no plkst. 14.00 līdz plkst. 18.00 vai telefoniski/elektroniski vienojoties par citu iespējamo saņemšanas laiku.

Kontaktpersonas Rīgas Austrumu izpilddirekcijā:

1) par ielu un laukumu nosaukuma zīmēm:

– Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas galvenā speciāliste Inese Fedjuhina, tālrunis 67013565, e-pasts: inese.fedjuhina@riga.lv; 

2) par ielu nosaukumu, virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem stabu uzstādīšanu:

– Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas ekonomikas attīstības projektu vadītājs Aivars Ābelkoks, tālrunis 67013516, e-pasts: aivars.abelkoks@riga.lv;