Par aizliegumu atrasties uz ledus

Par aizliegumu atrasties uz ledus

Informējam iedzīvotājus, ka 09.12.2020. izdots Rīgas pilsētas izpilddirektora p.i. rīkojums par aizliegumu atrasties uz ledus.

Rīkojums nosaka, ka ņemot vērā laika apstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošajām iekšzemes publiskajām ūdenstilpēm un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publiskajiem ūdeņiem, pamatojoties uz Zemes pārvaldības likuma 15.panta astoto daļu un Rīgas domes 20.12.2016.lēmumu Nr. 4636 “Par aizliegumu atrasties uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo iekšzemes publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus” tiek aizliegts atrasties uz Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā esošo publisko ūdeņu un administratīvajai teritorijai piegulošās jūras piekrastes publisko ūdeņu ledus.

Rīkojumu kontroli nodrošina Rīgas pašvaldības policija.

Briede, 67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0