Notiek pakāpeniska šķūnīšu nojaukšana Dagdas ielā 6

Notiek pakāpeniska šķūnīšu nojaukšana Dagdas ielā 6

Rīgas Austrumu izpilddirekcija uzsākusi pakāpenisku šķūnīšu nojaukšanu Dagdas ielā 6. Minētajā teritorijā sistemātiski uzturas iedzīvotāji bez noteiktas dzīvesvietas, veidojas stihiskas izgāztuves un, atsevišķos gadījumos, teritoriju pie šķūnīšiem izmanto arī apkārtējo māju iedzīvotāji, lai izmestu sadzīves un lielgabarīta atkritumus. Vairākkārtēju šķūnīšu izmantošanas pārbaužu gaitā tika konstatēts, ka daļā sķūnīšu ir tikai sadzīves atkritumu kaudzes, kā arī tie ir publiski pieejami un netiek izmantoti pēc vajadzības.

Darbus veic SIA “Būvgružu pārstrāde”, nodrošinot šķūņu demontāžu, demontētā materiāla un atkritumu savākšanu, izvešanu un deponēšanu.

Perspektīvā Izpilddirekcija plāno minēto teritoriju labiekārtot, izveidojot pievilcīgu atpūtas vietu gan bērniem, gan vietējiem apkaimes iedzīvotājiem.

A.Briede

67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0