No trešdienas Rīgā aizliegts atrasties uz ledus

No trešdienas Rīgā aizliegts atrasties uz ledus

Ņemot vērā laikapstākļus, meteoroloģiskās prognozes, kā arī iespējamību, ka neveidojas pietiekami izturīga ledus kārta, no trešdienas, 6.marta, tiks liegts iedzīvotājiem atrasties uz Rīgas administratīvajā teritorijā esošu ūdenstilpju ledus.

Paaugstinātas bīstamības periodu uz Rīgas ūdenstilpju ledus ar rīkojumu nosaka izpilddirektors. Šā rīkojuma izpildi kontrolē Pašvaldības policija.

Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa normām par prasības neievērošanu tiek izteikts brīdinājums vai uzlikts naudas sodu līdz 70 eiro. Savukārt, cilvēkiem, kas aizlieguma laikā uz ledus atradīsies alkohola reibumā, draud sods no 15 līdz 100 eiro.

Informācija pārpublicēta no Rīgas pašvaldības portāla: pasvaldiba.riga.lv

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0