Kalupes iela

Kalupes iela

Informācija no cikla “Iepazīsti pilsētu un tās apkārtni”. Kalupes iela.

Kalupes iela atrodas Latgales priekšpilsētā. Tā iet no Lāčplēša ielas līdz Daugavpils ielai.

Ielas apbūve pamatā izveidojās Rīgas – Dinaburgas (Daugavpils) dzelzceļa izbūves laikā 1858. gadā. Tā gāja gar Brīvo (Frei Begrabnis) kapsētu, kurā apbedīja trūcīgos Rīgas iedzīvotājus (1905. – 1908. gados kapi pārveidoti par Miera dārzu) līdz dzelzceļa laukumam Ģertrūdes (agr. Lielā Kalēju) ielā, tagad Mašīnu ielā.

Kalupes ielas plāns. 1939. gads

Kalupes ielas plāns. 1939. gads

Kalupes ielas senākie nosaukumi:

  • 1850.gadā zemesgrāmatu dokumentos minēts nosaukums Mazā Palisādu iela. Tā iet no Lielās Mirušo ielas (tag. Katoļu) caur kapsētas lakumu uz Mazo Kurpnieku ielu (tag. Daugavpils), bet dažizemesgabali jau apbūvēti;
  • 1861.gada Rīgas adrešu grāmatā minēts – Apbedīšanas iela (vācu Begrabnisstr., kr. Kladbiščenskaja) vai Mazā Palisādu iela (vācu Kleine Palisadenstr., kr. Malaja Paļisadnaja) ;
  • kopš 1938.gada – Kalupes iela (vācu Kollbachschestr.). Šis nosaukums saistīts ar Daugavpils novada Kalupes pagasta vārdu.

Kalupes ielas mūsdienās skatāmā apbūve veidojās ap 1850. gadu līdz ar Rīgas – Dinaburgas (Daugavpils) dzelzceļa izbūves, projektēšanas un realizācijas laiku.

No koka būvēm ielā pašlaik atrodas četras būves – Kalupes ielā Nr. 19. – pagalmā saglabājusies koka ēka. Būvēta, iespējams, ap 1850. gadu. Identiska ēka atrodas Kalupes ielā Nr. 8. Tā bija būvēta ar atkāpi, bet paplašinot ielu, nams pietuvojies ielas malai. Būvtehnikas ziņā interesantāka ir koka ēka Kalupes ielā Nr. 21. Tā celta 1858. gadā kā pus kazarma dzelzceļa darbinieku vajadzībām pēc Krievijas dzelzceļa tipveida projekta. Divstāvu īres koka māja ar galerijas tipa dzīvokļiem uzcelta 1875. gadā pēc arhitekta Heinriha Geigenmillera projekta.

Kalupes ielas vecākā mūra ēka uzcelta 1892. gadā. Tas ir bijušais īres nams Kalupes ielas Nr. 12. pagalmā (arhitekts K. Pēkšēns). 1898. gadā uzceltas vēl divas mūra daudzstāvu ēkas neogotikas stilā Kalupes ielā Nr. 10 (arhitekts Vilhelms Hofmanis) un Kalupes ielā Nr. 19 (arhitekts A.Ašenkampfs). 1901. gadā tapušas daudzstāvu ēkas Kalupes ielā 4 (arhitekts H. Devendruss) un Nr. 8 (arhitekts K. Pēkšēns). 1903. gadā bija uzcelts pēdējais īres nams Kalupes ielā Nr. 12. Namu uzcēla ielas malā pēc arhitekta K.Pēkšēna projekta eklektikas stilā.

Visi šajā laika periodā celtie īres nami bija paredzēti kā strādnieku kazarmas ar atsevišķiem lieliem dzīvokļiem saimnieku vajadzībām.

Kalupes iela Nr. 19,dekoratīvais cilnis. 2010.gads.

Kalupes iela Nr. 19,dekoratīvais cilnis. 2010.gads.

Nākot jūgendstila laikmetam, ielā parādās šo stilu pārstāvošas ēkas:

  • 1906. gadā uzcelts atturīga jūgendstila nams ar vertikālām līnijām Kalupes ielā Nr. 11 (arhitekts A. Vanags). 1908. gadā Kalupes ielā Nr. 19 (arhitekts K. Pēkšēns) veidota ēka ar jaukiem bareljefiem, kuros attēloti dažādi putni. Kalupes ielā nr. 15 (arhitekts V. Heršelmans) celta stalta ēka ar noslieci uz ziemeļu stilu, kurai ir jauks eksotisko ziedu fasādes noformējumu. Īsi pirms
    Pirmā pasaules kara 1914. gadā tapis daudzstāvu īres nams Kalupes ielā Nr. 3 (arhitekts N. Hercbergs). Ēka uzcelta bīdermeijera stilā un savā frontonā saglabājusi jūgendstila atskaņas. Šī perioda ēkas arī celtas kā strādnieku kazarmas. Taču ēku apakšējos stāvos jau parādās atsevišķas tirgotavu telpas. Tomēr kā noteicošā tirdzniecības vieta saglabājas Daugavpils iela.
  • Latvijas laikā uzceltas daudzstāvu ēkas arī konstruktīvisma stilā: 1934. gadā ēka Kalupes ielā Nr. 1 (arhitekts A. Ramans), 1923. gadā divas nelielas ēkas – bezpersoniskā veikala vienstāvu ēka Kalupes ielā Nr. 17 (arh. I. Devendruss) un 1936. gadā konstruktīvisma stilā celta divstāvu savrupmāja Kalupes ielā Nr. 5 (arhitekts N. Dreziņš).
  • Padomju laikā 1978. gadā tapusi silikātķieģeļu individuālā māja Kalupes ielā Nr. 7 (arhitekts I. Caunīte).

Pilno materiālu par Kalupes ielu skaties šajā sagatavotajā .pdf materiālā (32.lpp)   

  KALUPES IELA

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0