Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2020.gada novembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 133 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu – par nekustamā īpašuma teritorijā nokaltušo koku nenociršanu un apstādījumu bojāšanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198  “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” prasību neievērošanu – tirdzniecības atļaujā norādīto nosacījumu neievērošanu;
  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 22.10.2013. saistošo noteikumu Nr.62 “Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” prasību neievērošanu – par ēkas numura zīmes izvietošanas kārtības neievērošanu.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, izskatītas 127 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 83 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu – nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20 cm) un pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 38 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju neuzturēšanu tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu;
  • 5 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu nenokrāsošanu.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0