Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2021.gada janvārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 89 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā,

  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu – par apstādījumu bojāšanu;

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, izskatītas 87 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 43 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu – nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20 cm) un pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 16 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju neuzturēšanu tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu;
  • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu nenokrāsošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lietu par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu.
  • 23 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamā īpašuma un tam piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju nenotīrīšanu no sniega un ledus un nenokaisīšanu ar pretslīdes materiālu.

Informāciju sagatavoja Juridiskās nodaļas galvenā speciāliste Diāna Puša, 67013551

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0