Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām 2021. gada februārī

Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām 2021. gada februārī

2021.gada februārī  Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 135 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, tai skaitā:

  • 11 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu – nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20 cm) un pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju neuzturēšanu tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu;
  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu.
  • 24 administratīvo pārkāpumu lietas par sniega un ledus nenotīrīšanu no balkoniem, lodžijām, būvju jumtiem, lāsteku nolaušanu, lai nepieļautu sniega un ledus krišanu no jumtiem
  • 94 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamā īpašumā un tam piegulošajā teritorijā esošo gājēju ietvju neattīrīšanu no sniega un ledus.

Informāciju sagatavoja: Ināra Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos, 67013533

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0