Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2020.gada decembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 64 administratīvo pārkāpumu lietas un lēmumi pieņemti 52 administratīvo pārkāpumu lietās, tai skaitā,

  • 1 administratīvo pārkāpumu lieta par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu – par apstādījumu bojāšanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198  “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” prasību neievērošanu – atrašanos ar preci tirdzniecības vietā bez ielu tirdzniecības atļaujas.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, izskatītas 50 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 31 administratīvo pārkāpumu lieta par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu – nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20 cm) un pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 15 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju neuzturēšanu tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu;
  • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0