Informācija par 2020.gada septembrī – oktobrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2020.gada septembrī – oktobrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2020.gada septembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 64 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā,

  • 7 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu- par nekustamā īpašuma teritorijā nokaltušo koku nenociršanu.
  • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198  “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” prasību neievērošanu – tirdzniecības atļaujā norādīto nosacījumu neievērošanu un  tirdzniecības vietā nepieciešamo dokumentu neesamību.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, izskatītas 53 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 47 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par koplietošanas telpu nesakopšanu;
  • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju neuzturēšanu tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu.

2020.gada oktobrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 56 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā,

  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu- par nekustamā īpašuma teritorijā nokaltušo koku nenociršanu.
  • 1 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198  “Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” prasību neievērošanu – tirdzniecības atļaujā norādīto nosacījumu neievērošanu.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, izskatītas 53 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 38 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 11 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasādes un citu ārējo konstrukciju neuzturēšanu tādā tehniskajā stāvoklī un ārējā izskatā, kas nedegradē vidi un nebojā apkārtesošo ainavu;
  • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu.

Informāciju sagatavoja: Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Juridiskās nodaļas galvenā speciāliste Diāna Puša, tālrunis 67013551

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0