Informācija par 2020.gada maijā izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2020.gada maijā izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2020.gada maijā Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 102 administratīvo pārkāpumu lietas.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu izskatīta 101 administratīvo pārkāpumu lieta, tai skaitā:

  • 59 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu, pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 20 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 17 administratīvo pārkāpumu lietas par būves apdares materiālu plaisāšanas un nodrupšanas pieļaušanu; par to, ka būvju konstrukcijas atrodas tādā tehniskā stāvoklī un ārējā izskatā, kas degradē vidi un bojā apkārtesošo ainavu, pieļauta konstrukciju daļēja neesamība, sabrukšana, kā arī par būvju logu nenoslēgšanu, kas nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai būvē;
  • 5 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošā žoga neuzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā;

Par Rīgas domes 22.10.2013. saistošo noteikumu Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” neievērošanu izskatīta viena administratīvā pārkāpuma lieta.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0