Informācija par 2020.gada janvārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2020.gada janvārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2020.gada janvārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 49 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, tai skaitā:

  • 45 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu, pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta  par ēkas jumta neattīrīšanu no sniega, pieļaujot sniega krišanu no ēkas jumta;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par nekustamajā īpašumā esošo būvju-šķūnīšu durvju nenoslēgšanu, pieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu un uzturēšanos tur.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0