Informācija par 2020.gada februārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2020.gada februārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2020.gada februārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatīta 101 administratīvo pārkāpumu lieta.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu izskatītas 100 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

 • 67 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu, pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
 • 9 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
 • 6 administratīvo pārkāpumu lietas par būves neuzturēšanu kārtībā: uz būves fasādes izmantots aizsargtīkls; būves sienās nav novērstas plaisas, izdrupumi; būves fasādes krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas un daļējas neesamības gadījumā, nav veikta krāsojuma atjaunošana;
 • 4 administratīvo pārkāpumu lietas par būves apdares materiālu plaisāšanas un nodrupšanas pieļaušanu;
 • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par to, ka nav nodrošināta īpašuma būves logu un durvju noslēgšana, kas nerada šķēršļus nepiederošu personu iekļūšanai tajā;
 • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par to, ka būvju konstrukcijas atrodas tādā tehniskā stāvoklī un ārējā izskatā, kas degradē vidi un bojā apkārtesošo ainavu, pieļauta konstrukciju daļēja neesamība, sabrukšana;
 • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par gājēju ietves attīrīšanas no sniega un kaisīšanas ar pretslīdes materiāliem nenodrošināšanu;
 • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošā žoga neuzturēšana tehniskā un vizuālā kārtībā;
 • 1 administratīvā pārkāpuma lieta  par ēkas jumta neattīrīšanu no sniega, pieļaujot sniega krišanu no ēkas jumta;
 • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par bojājumu pieļaušanu ēkas jumta iesegumos, caurumu izveidošanos un atsevišķu materiālu kārtu atdalīšanos;
 • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par teritorijā esošās komunikāciju akas nenoslēgšanu ar vāku.

Par Rīgas domes 15.11.2011. saistošo noteikumu Nr.147 „Rīgas pilsētas hidrogrāfiskā tīkla lietošanas un uzturēšanas noteikumi” 9.punkta prasību neievērošanu (nekustamā īpašuma teritorijā esošā virszemes ūdensobjekta (dīķa) piegružošanu ar atkritumiem) izskatīta viena administratīvā pārkāpuma lieta.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0