Informācija par 2019.gada septembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada septembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada septembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatīta 1 administratīvā pārkāpuma lieta par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu- par nekustamā īpašuma teritorijā nokaltušā koka nenociršanu.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu izskatītas 82 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 39 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 31 administratīvo pārkāpumu lieta par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošā žoga neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;
  • 5 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamā īpašuma būves apdares materiālu nodrupšanas pieļaušanu;
  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par būvju fasāžu un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas, noskalošanas vai arī daļējas neesamības gadījumā veic krāsojuma neatjaunošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta būvju ārējo konstrukciju, kas nav nesošās vai norobežojošās konstrukcijas un neietekmē būvju konstruktīvo noturību, ja tās acīmredzami nolietojušās vairāk nekā pārējās būvju konstrukcijas un var zaudēt savu konstruktīvo veidolu, nenojaukšanu vai neatjaunošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par bojājumu pieļaušanu būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu elementos;

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0