Informācija par 2019.gada oktobrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada oktobrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada oktobrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 53 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā 3 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu- par nekustamā īpašuma teritorijā nokaltušo koku nenociršanu.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu izskatītas 50 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 37 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 2 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošās būves logu stiklojuma neatjaunošanu vai logu nenoslēgšanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta nekustamajā īpašumā vārtu neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par būvju lietusūdens novadīšanas sistēmu neuzturēšanu atbilstoši Noteikumu prasībām;
  • 6 administratīvo pārkāpumu lietas par būves koka sienām koka materiāla trupes, satrunējuma pazīmju un piesātināšanās ar mitrumu nenovēršanu, būves pamatos izdrupumu, atšķēlumu nenovēršanu, logu stiklojuma neatjaunošanu, fasādes un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas pieļaušanu.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0