Informācija par 2019.gada novembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada novembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada novembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 84 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, tai skaitā:

  • 61 administratīvo pārkāpumu lieta par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta  par būvju pamatu, sienu, starpstāvu pārsegumu, jumtu vai citu konstrukciju, kas ietekmē būvju konstruktīvo un telpisko noturību, daļēju neesamību, sabrukšanu vai deformāciju;
  • 2 administratīvā pārkāpuma lietas par nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu nenokrāsošanu (krāsu risinājumam jāiekļaujas apkārt esošajā pilsētvides ainavā), neatjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu;
  • 16 administratīvo pārkāpumu lietas par būves koka sienām koka materiāla trupes, satrunējuma pazīmju un piesātināšanās ar mitrumu nenovēršanu, būves pamatos izdrupumu, atšķēlumu nenovēršanu, logu stiklojuma neatjaunošanu, fasādes un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas pieļaušanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta pašvaldības valdījumā esošo ielu, tiltu, ceļu pārvadu, laukumu, nostiprināto krastmalu, sabiedriskā transporta pieturvietu (sabiedriskā transporta pieturvietu tīrīšanas robežu shēma – saistošo noteikumu pielikumā), velosipēdu ceļu, brauktuves sadalošo joslu un saliņu zālienu uzturēšanas, sakopšanas un remonta, kā arī sīko atkritumu urnu uzstādīšanu sabiedriskā transporta pieturvietās, atkritumu savākšanu un izvešanu no tām, nenodrošināšanu.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0