Informācija par 2019.gada janvārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada janvārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada janvārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 79 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0