Informācija par 2019.gada decembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada decembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada decembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas  82 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu, tai skaitā:

  • 67 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 3 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 4 administratīvā pārkāpuma lietas par nekustamajā īpašumā esošo žogu, vārtu un vārtiņu neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā, to savlaicīgu nenokrāsošanu (krāsu risinājumam jāiekļaujas apkārt esošajā pilsētvides ainavā), neatjaunošanu, remontēšanu vai nojaukšanu;
  • 6 administratīvo pārkāpumu lietas par būves koka sienām koka materiāla trupes, satrunējuma pazīmju un piesātināšanās ar mitrumu nenovēršanu, būves pamatos izdrupumu, atšķēlumu nenovēršanu, logu stiklojuma neatjaunošanu, fasādes un citu ārējo konstrukciju krāsojuma izbalēšanas, nolupšanas pieļaušanu, kā arī logu un durvju nenoslēgšanu;
  • 2 administratīvā pārkāpuma lietas pašvaldības valdījumā esošo ielu nesakopšanu, pieļaujot, ka uz ielas brauktuves atrodas sadzīves atkritumi.

Kā arī viena administratīvā pārkāpuma lieta par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0