Informācija par 2019.gada augustā izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada augustā izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada augustā Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatīta 1 administratīvā pārkāpuma lieta par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu- par nekustamā īpašuma teritorijā nokaltušā koka nenociršanu.

Par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu izskatītas 107 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā:

  • 78 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamo īpašumu teritoriju un tiem piegulošo teritoriju nesakopšanu-nenopļaujot zāli (zāles garums pārsniedz 20cm), pieļaujot atkritumu uzkrāšanos;
  • 7 administratīvo pārkāpumu lietas par sīkajiem atkritumiem un izsmēķiem paredzētu nedegoša materiāla urnu nenovietošanu pie būves sienas, kā arī esošo atkritumu urnu savlaicīgu neiztukšošanu;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta nekustamajā īpašumā esošā žoga neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;
  • 8 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošo labiekārtojumu elementu – šķūnīšu neuzturēšanu tehniskā un vizuālā kārtībā;
  • 1 administratīvā pārkāpuma lieta par uz nekustamā īpašuma sastāvā esošās būves fasādes augošā koka nelikvidēšanu;
  • 6 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamā īpašuma būves apdares materiālu nodrupšanas pieļaušanu;
  • 6 administratīvo pārkāpumu lietas par nekustamajā īpašumā esošo būvju durvju un logu nenoslēgšanu, pieļaujot nepiederošu personu iekļūšanu tajās.

Informāciju sagatavoja: I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos (tel. 67013533)

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0