Informācija par 2019.gada aprīlī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2019.gada aprīlī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2019.gada aprīlī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 163 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā 162 lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu un 1 administratīvā pārkāpuma lieta par Rīgas domes 22.10.2013. saistošo noteikumu Nr.62 „Par ielu un laukumu nosaukuma zīmju, ēku, telpu grupu numura zīmju un virziena rādītāju uz infrastruktūras, kultūras vai tūrisma objektiem izvietošanas kārtību Rīgas pilsētā” prasību neievērošanu.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0