Informācija par 2018.gada novembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2018.gada novembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2018.gada novembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 79 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu un 2  administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi” prasību neievērošanu.

Informāciju sagatavoja:

I.Slezkina, galvenā speciāliste administratīvo pārkāpumu jautājumos

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0