Informācija par 2018.gada februārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2018.gada februārī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2018.gada februārī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 84 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu un 1 lieta par Rīgas domes 19.04.2016. saistošo noteikumu Nr.198 „Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība” 53.punkta 53.9.apakšpunkta prasību neievērošanu.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0