Informācija par 2018.gada decembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2018.gada decembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2018.gada decembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 86 administratīvo pārkāpumu lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0