Iepirkumi

Iepirkumi

  2020. gada aktualizētais iepirkumu plāns (pdf)

Saskaņā ar Rīgas domes normatīvajos aktos noteikto kārtību, Rīgas Austrumu izpilddirekcija plānotos iepirkumus iesniedz apkopšanai Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļai, kura pēc Rīgas pilsētas izpilddirektora apstiprinājuma saņemšanas publicēs to Rīgas pilsētas pašvaldības interneta portālā: www.riga.lv

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas plānotos iepirkumus veic Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļa un Rīgas Austrumu izpilddirekcija un tie ir pieejami Rīgas pašvaldības pakalpojumu portālā www.eriga.lv, kategorijā „Visi e-pakalpojumi”, sadaļā „Iepirkumi”, kā pasūtītāju izvēloties „Rīgas domes Plānošanas, iepirkuma un kontroles nodaļa” un/vai „Rīgas Austrumu izpilddirekcija”.