Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums

Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskais plānojums

13.06.2017. Rīgas domē pieņemts lēmums Nr.5312 “Par Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības tematiskā plānojuma apstiprināšanu”

Dārziņu apkaimes publiskās infrastruktūras attīstības Tematiskais plānojums ir pirmais dokuments, kurā tiek analizēta un vērtēta situācija Dārziņu apkaimē ilgtermiņā. Plānojums atspoguļo institūciju, Rīgas pilsētas pašvaldības struktūrvienību kā arī Dārziņu apkaimes iedzīvotāju vienotu skatījumu uz apkaimes teritorijas attīstību ilgtermiņā un var kalpot par pamatu projektu realizācijai Dārziņu apkaimes teritorijā.

Tematiskā plānojuma izstrādes mērķis bija izvērtēt Dārziņu apkaimes teritorijas publiskās infrastruktūras – meliorācijas sistēmas, transporta, pakalpojumu objektu, veselības aprūpes un izglītības iestāžu, inženiertīklu izvietojuma un publiskās ārtelpas nodrošinājumu un sniegt priekšlikumus to attīstībai, tā radot iespēju Dārziņu apkaimes sociāli-ekonomiski un telpiski līdzsvarotai attīstībai nākotnē.

Tematiskā plānojuma izstrādes gaitā tika izveidota institūciju darba grupa un notikušas 4 darba grupas sanāksmes, kā arī tika aktīvi iesaistīti Dārziņu apkaimes iedzīvotāji:

 • notikušas vairāk nekā 6 iedzīvotāju darba grupas,
 • sadarbība ar iedzīvotājiem tika organizēta kopīga teritorijas apsekošana “Apkaimju gids Dārziņos” (2016.gada aprīlis),
 • Dibināta “Rīgas Dārziņu iedzīvotāju biedrība”.

Tika veiktas vairākas izstrādes procesam nozīmīgas izpētes un analīzes:

 • inženierģeoloģiskā un grunts piesārņojuma izpēte,
 • esošās meliorācijas sistēmas stāvokļa izvērtējuma analīze,
 • esošās transporta infrastruktūras izpēte,
 • esošā inženiertehniskā nodrošinājumu izpēte,
 • esošās publiskās ārtelpas un sociālās infrastruktūras nodrošinājuma analīze.

Tematiskā plānojuma pasūtītājs ir Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments, izstrādātājs  –  SIA „Metrum R”, izstrādes ierosinātājs – Rīgas Austrumu izpilddirekcija.

Lēmums Nr.1459 par izstrādes uzsākšanu  –  Lejupielādēt
Izstrādes darba uzdevums  –  Lejupielādēt
Robeža  –  Lejupielādēt

Lēmums Nr.5312 –  Lejupielādēt
Esošā situācija-  Lejupielādēt
Plānotie risinājumi –  Lejupielādēt
Ielu šķērsprofili –  Lejupielādēt
Pielikumi izpētes  –  Lejupielādēt

72774_RDPAD_Darzini_plansete_01-2-3

 

 

 

 

 

 

Informācija pārpublicēta no RD Pilsētas attīstības departamenta mājas lapas www.rdpad.lv

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 2
 • comment-avatar
  Aivars Ābelkoks pirms 2 mēneši

  Labdien!
  Dārziņu iedzīvotāju biedrība 2019.gadā iesniedza Rīgas domes rīkotam konkursam par pašvaldības finansējuma piešķiršanu apkaimju attīstības projektiem savu priekšlikumu par 4 rekreācijas vietu izveidošanu Dārziņos pie Daugavas un Daugavas attekas. Skatīt: https://balso.riga.lv/projekti/atputas-zona-ar-cetram-rekreacijas-vietam-daugavmala-darzinos.
  šobrīd būvdarbi pabeigti “Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 1.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0470” un “Rekreācijas vieta Daugavmalas ielā pie Dārziņu 21.līnijas zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 6528”. Pēc Zirņu salas slūžu rekonstrukcijas un pienācīga tiltiņa izbūves būvdarbu pabeigšanas ir izstrādāts būvprojekts “Rekreācijas vieta Zirņu salā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 125 0541” un iesniegts būvvaldei akceptēšanai. Pēc būvprojekta akceptēšanas varēs organizēt būvdarbu iepirkumu. Ceturtās rekreācijas vietā veikta bijušās sūkņu stacijas nojaukšana (tās vietā būs sauļošanas terase), labiekārtošanas būvprojekts atrodas RD Mājokļu un vides departamentā saskaņošanā un pēc tam tiks iesniegts būvvaldē akceptēšanai. Pēc būvprojekta akceptēšanas varēs organizēt būvdarbu iepirkumu.

 • comment-avatar

  Dārziņos jāsakārto peldvietas