Darbu uzsākusi peldvieta “Rumbula”

Darbu uzsākusi peldvieta “Rumbula”

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā no 15.maija – 15.septembrim darbosies publiskā peldvieta “Rumbula”.

Saskaņā ar 2017.gada 20.aprīļa līgumu nr. IA-17-53-lī peldvietas teritorijas uzkopšanu nodrošina SIA “Clean R”. Peldūdens kvalitātes pārbaudi veic Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”. Peldvietā darbojas glābšanas stacija. Šobrīd turpinās darbi peldvietas darbības nodrošināšanai– smilts kārtas papildināšana peldvietas zonā, zāles pļaušana. Ir veikta Rumbulas peldvietas gultnes tīrīšana, krūmu apauguma izciršana un peldvietas teritorijas sakopšana. Teritorijā ir izvietota ziedu piramīda, kurā šobrīd zied pavasara ziedi, bet vasaras ziedu kompozīcija mainīsies pirms Jāņiem. Peldvietā “Rumbula” pieejami sanitārie mezgli, tai skaitā cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Peldvietas uzturēšanai un sakopšanas darbiem atbilstoši  veiktajam iepirkumam RDPIKN 2017/01 2019. gadam iedalīti 17699 euro, izlietoti 2145.94 euro.

Kontaktpersona Izpilddirekcijā Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas projektu vadītāja Inesa Fedjuhina, 67013565

A.Briede, 67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0