Darbu sāk publiskā peldvieta “Rumbula”

Darbu sāk publiskā peldvieta “Rumbula”

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā no 15.maija – 15.septembrim darbosies publiskā peldvieta “Rumbula”. Saskaņā ar 2017.gada 20.aprīļa līgumu nr. IA-17-53-lī peldvietas teritorijas uzkopšanu nodrošina SIA “Clean R”. Peldūdens kvalitātes pārbaudi nodrošina Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts “Bior”. Peldvietā darbojas glābšanas stacija. Veikti sagatavošanas darbi peldsezonas uzsākšanai– smilts kārtas papildināšana peldvietas zonā, zāles pļaušana, piebraucamā grants ceļa no Maskavas ielas līdz remontdarbi. Ir veikta Rumbulas peldvietas gultnes tīrīšana, krūmu apauguma izciršana un peldvietas teritorijas labiekārtošana. Teritorijā ir izvietota ziedu piramīda, kurā šobrīd zied pavasara ziedi, bet vasaras ziedu kompozīcija mainīsies pirms Jāņiem. Peldvietā “Rumbula” pieejami sanitārie mezgli, tai skaitā viens cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Lai risinātu situāciju un mazinātu draudus ceļu satiksmes organizācijā pie peldvietas “Rumbula” , ir izstrādāta un VAS Latvijas valsts ceļi un Rīgas domes Satiksmes departamentā saskaņota ceļu satiksmes organizēšanas tehnisko līdzekļu uzstādīšanas shēma, kura ierīkota 11. maijā.

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības uzraudzības un kontroles departamenta Higiēnas novērtēšanas un monitoringa nodaļa informējusi, ka pēc peldūdens kvalitātes monitoringa datiem, š.g. 8.maijā, Daugavas upes peldvietas Rumbula” ūdens kvalitāte atbilst higiēnas prasībām un minētajā peldvietā ir atļauts peldēties.

A.Briede, 67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0