Brīvie sakņu dārzi un nomas objekti

Brīvie sakņu dārzi un nomas objekti

Brīvie sakņu dārzi

Brīvo sakņu dārzu saraksts atrodams šeit:   saraksts (lejupielādēt).

Informācija par zemes pagaidu nomas līgumiem sakņu dārzu ierīkošanai:  statistika (lejupielādēt) .

Atjaunots: 01.03.2019

Nomas objekti

Nedzīvojamā fonda brīvo telpu saraksts:   telpu saraksts (lejupielādēt)

 Iesniegumu veidlapas paraugs (lejupielādēt)

Informatīvs paziņojums par personas informēšanu pirms personas datu apstrādes uzsākšanas (lejupielādēt)

Atjaunots: 09.05.2019

 

Nomas sludinājumi

Neapbūvēta zemesgabala peldvietā “Rumbula”, Rumbas ielā 40, Rīgā, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti:

  • izsoles datums 23.04.2019.;
  • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA „MAQSAT” (reģ.Nr.40203085351);
  • nosolītā nomas maksa 1423 € sezonā/gadā, neskaitot PVN.

Atjaunots: 25.04.2019

 

Nekustamā īpašuma Rīgā, Maskavas ielā 268 k-8, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti:

  • izsoles datums 11.12.2018.;
  • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva SIA RAELIAN ;
  • nosolītā nomas maksa 119.31 € mēnesī, neskaitot PVN.

 

Nekustamā īpašuma Rīgā, Aglonas ielā 35k-3, nomas tiesību rakstiskās izsoles rezultāti:

  • izsoles datums 11.12.2018.;
  • tiesības slēgt nomas līgumu ieguva fiziska persona;
  • nosolītā nomas maksa 1.26 €/m2 mēnesī, neskaitot PVN.

Atjaunots: 14.12.2018

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0