Informējam iedzīvotājus par aizliegumu atrasties uz ledus

Informējam iedzīvotājus par aizliegumu atrasties uz ledus

Pamatojoties uz Rīgas pilsētas izpilddirektora 19.01.2021. rīkojumu Par aizliegumu atrasties uz ledus, informējam iedzīvotājus: Ņemot vērā laikaps [...]
1 / 1 ZIŅAS