Par dzīvojamās apbūves kvartālu piebraucamo ceļu un pašvaldības īpašumā esošo teritoriju segumu atjaunošanas darbiem

Par dzīvojamās apbūves kvartālu piebraucamo ceļu un pašvaldības īpašumā esošo teritoriju segumu atjaunošanas darbiem

Rīgas Austrumu izpilddirekcija informē, ka pabeigti un pieņemti ekspluatācijā šogad plānotie dzīvojamās apbūves kvartālu piebraucamo ceļu un pašvaldī [...]
1 / 1 ZIŅAS