Rīgas Austrumu izpilddirekcijā notika darba tikšanās ar Dārziņu apkaimes iedzīvotāju biedrības un Dārziņu nekustamo īpašumu kooperatīvās sabiedrības “Straume” pārstāvjiem

Rīgas Austrumu izpilddirekcijā notika darba tikšanās ar Dārziņu apkaimes iedzīvotāju biedrības un Dārziņu nekustamo īpašumu kooperatīvās sabiedrības “Straume” pārstāvjiem

2017.gada 5.decembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā, Daugavpils ielā 31, notika darba tikšanās ar Dārziņu apkaimes iedzīvotāju biedrības un Dārziņu nekustamo īpašumu kooperatīvās sabiedrības “Straume” pārstāvjiem. Tikšanos vadīja Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Izpilddirektora vietnieks Uldis Blicavs, piedaloties Izpilddirekcijas Nekustamā īpašuma un Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbiniekiem.

Tikšanās laikā tika pārrunāti Izpilddirekcijas 2018.gadā plānotie projekti Dārziņu apkaimē, t.sk. turpmākie darbi teritorijas labiekārtošanā ap esošo basketbola laukumu, V.Kudojara parkā, Daugavas gultnes izpēti iespējamās peldvietas izveidei un citiem pasākumiem apkaimes infrastruktūras uzlabošanā, norādot, ka precīza informācija par plānotajiem darbiem tiks publicēta pēc 2018.gada pašvaldības budžeta programmu izvērtēšanas un apstiprināšanas.

Izpilddirekcija iepazīstināja biedrību pārstāvjus ar Rīgas domes departamentu, RPA “Rīgas gaisma”, A/S “Latvijas gāze”, SIA “Lattelecom”, SIA “Rīgas ūdens”, Rīgas pilsētas Būvvaldes saņemtajām atbildēm, kuras tika sniegtas  pēc Izpilddirekcijas lūguma par turpmākajiem plāniem un problēmām Dārziņu apkaimes tematiskā plānojuma īstenošanā. Pušu pārstāvji atzina, ka problemātiski un aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar Dārziņu apkaimes centralizētas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūvi un meliorācijas sistēmas sakārtošanu, kā arī vienojās par sadarbības turpināšanu starp Izpilddirekciju un biedrībām Dārziņu apkaimes attīstībā.

 

A.Briede, 67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0