Par izmaiņām Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļā

Par izmaiņām Iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļā

Rīgas Austrumu izpilddirekcija informē iedzīvotājus, ka atbilstoši Rīgas domes 15.11.2017. saistošajiem noteikumiem Nr. 10 “Grozījumi  Rīgas domes 2011.gada 1.marta saistošajos noteikumos Nr. 114 “ Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums” un Rīgas pilsētas izpilddirektora 08.12.2017. rīkojumam Nr. RD-17-716-ir “ Par Rīgas pilsētas iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļu darbības nodrošināšanu”” no 2018.gada 1.janvāra nodaļa saucas Rīgas pilsētas Austrumu iedzīvotāju dzīvesvietas reģistrācijas nodaļa un turpmāk atrodas Rīgas pilsētas izpilddirektora pakļautībā. Apmeklētāju pieņemšanas vieta un laiki nemainas.

A.Briede, 67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0