Par ielu sarkano līniju atbrīvošanu Daugavmalas un Vizbuļu ielās, Dārziņu apkaimē

Par ielu sarkano līniju atbrīvošanu Daugavmalas un Vizbuļu ielās, Dārziņu apkaimē

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas darbinieki laikā no 7. līdz 11.septembrim veica atkārtotu pārbaudi Daugavmalas un Vizbuļu ielās, Dārziņu apkaimē, Rīgā, par sarkano līniju atbrīvošanu, atgādinot, ka ielas sarkano līniju koridors nodrošina optimālo ūdensvada, kanalizācijas, gāzesvada, sakaru kabeļa, elektrotīklu un apgaismojuma izvietošanu perspektīvā. Atbilstoši Aizsargjoslu likumā noteiktajam, sarkanā līnija ir līnija, kas norobežo ceļa, ielas vai piebrauktuves (arī inženierkomunikāciju koridoru) izbūvei nepieciešamo teritoriju.

Izpilddirekcija saņēmusi arī vairākas mutiskas sūdzības par iedzīvotāju ierobežotām iespējām piekļūt pie īpašumiem patvaļīgi izbūvētu nožogojumu rezultātā. Pēc veiktās pārbaudes vairākiem nekustamā īpašuma īpašniekiem Daugavmalas un Vizbuļu ielās norādīts par nepieciešamību atbrīvot īpašumus sava īpašuma zemes gabala robežās, atbrīvojot ielu sarkanās līnijas līdz 2017.gada 1.novembrim.

Pēc minētā datuma Izpilddirekcija vērsīsies Rīgas pašvaldības policijā un Rīgas pilsētas Būvvaldē ar ierosinājumu saukt īpašniekus pie administratīvās atbildības. Rīgas domes 28.12.2000. saistošo noteikumu Nr.106 „Rīgas transporta būvju aizsardzības noteikumi” 1.5.punktā noteikts aizliegums ielu sarkano līniju robežās un transporta būvju un inženierkomunikāciju aizsardzības zonās patvarīgi aizņemt transporta būvju elementus, novietojot uz tiem nožogojumus, un paredzēta administratīvā atbildība par saistošo noteikumu pārkāpšanu.

Atgādinām, ka zemes gabala un ēku īpašniekiem ir tiesības lietot zemesgabalus tikai zemesgrāmatā ierakstītajā apmērā un zemes robežu plānā noteiktajās robežās.

Kontaktpersona Izpilddirekcijā:

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas Ekonomikas attīstības projektu un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas projektu vadītāja Inese Fedjuhina, tālrunis 67013565

 

 

A.Briede, 67013539

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0