Par bērnu rotaļu laukumu remontdarbiem

Par bērnu rotaļu laukumu remontdarbiem

Šobrīd Rīgas pašvaldības interneta portālā  (http://portal-plus.riga.lv/karte/rotalu_laukumi.html) izvietota informācija par 44 Rīgas Latgales priekšpilsētas un Centra rajona  administratīvajā teritorijā esošajiem bērnu rotaļu laukumiem.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas apsaimniekošanā ir 32 bērnu rotaļu  laukumi. Rīgas parkos un skvēros izvietotos bērnu rotaļu laukumus apsaimnieko Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas meži”. Minētie bērnu rotaļu laukumi, neatkarīgi no zemes piederības, atrodas publiskajā lietošanā.

Rīgas Austrumu izpilddirekcijas administratīvajā teritorijā atrodas arī daudzstāvu dzīvojamo māju būvniecības laikā, ēku funkcionēšanai nepieciešamajos zemes gabalos, ierīkotie bērnu rotaļu laukumi, kas atrodas SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” apsaimniekošanā un uzturēšanā, jaunizveidotie bērnu rotaļu laukumi, kas atrodas SIA „Rīgas pilsētbūvnieks” apsaimniekošanā un uzturēšanā, kā arī vairāki bērnu rotaļu laukumi, kas izveidoti ar dažādu dzīvokļu īpašnieku sabiedrību ( privātīpašumā esošajos zemes gabalos), gan uzņēmēju  finansējumu. Informācija par minētajiem laukumiem ir nepilnīga.

Rotaļlaukumu iekārtu, ierīču un aprīkojuma saglabāšanu, normālu funkcionēšanu, drošību bērnu veselībai, nodrošina savlaicīgi veiktie uzturēšanas un attīstības pasākumi. Šiem mērķiem vienīgais finansēšanas avots ir Rīgas pilsētas pašvaldības budžeta līdzekļi. Sastādot finanšu līdzekļu pieteikumu bērnu rotaļu laukumu uzturēšanai un remonta darbiem, tiek ņemti vērā bērnu rotaļu laukumu apsekošanas rezultāti, iekārtu un ierīču tehniskais stāvoklis, apsekošanas laikā bērnu vecāku izteiktie lūgumi atjaunot esošo un papildināt ar  jaunām  ierīcēm bērnu rotaļu laukumus, kā arī Izpilddirekcijā regulāri saņemtie iedzīvotāju lūgumi un priekšlikumi bērnu rotaļu laukumu stāvokļa uzlabošanas un attīstības jautājumos. 

Saskaņā ar piešķirto finansējumu, pirmkārt tiek remontēti tie bērnu rotaļu laukumu aprīkojumi, kas rada draudus bērnu drošībai. Atsevišķos gadījumos (apsekošanas rezultātā vai pēc priekšpilsētas iedzīvotāju saņemtās informācijas), lai izslēgtu lietotāju traumatisma iespējas laukumu aprīkojuma  ekspluatācijas laikā  un nodrošinātu to drošu  lietošanu, bērnu rotaļu laukumos tiek veikti ar iekārtu bojājumiem saistītie ārkārtas remonta darbi.

2014.gadā Izpilddirekcijai piešķirts finansējums EUR 652,00 apmērā ārkārtas remonta darbiem- vandalisma rezultātā bojātās iekārtas atjaunošanai divos bērnu rotaļu laukumos.

Pamatojoties uz Rīgas domes Plānošanas, iepirkumu un kontroles nodaļas rīkotā iepirkuma „Rotaļu laukumu, to ierīču un aprīkojuma renovācijas un atjaunošanas darbi”, rezultātiem un 2014.gadā piešķirtā finansējuma EUR 14 469.19 , š.g. novembrī noslēgts līgums ar SIA „KSIL BALTIK” par bērnu rotaļu laukumu ierīču un aprīkojuma renovācijas un atjaunošanas darbiem.  Noslēgtā līguma ietvaros novērsti rotaļu ierīču un aprīkojumu bojājumi, veikta bīstamo konstrukciju un to elementu demontāža, divos bērnu rotaļu laukumos izveidots jauns segums, atjaunots teritorijas labiekārtojuma aprīkojums- atpūtas soliņi, daži bērnu rotaļu laukumi papildināti ar mūsdienu  prasībām atbilstošām iekārtām, t. sk., ņemot vērā Ķengaraga apkaimes iedzīvotāju priekšlikumus, Ķengaraga promenādē, Kaņiera ielā, esošais bērnu sporta aktivitāšu  un vingrošanai paredzētais  laukums papildināts ar  maziem bērniem piemērotām rotaļu ierīcēm, papildināts un atjaunots arī bērnu rotaļu laukums Brīvības ielā 124, dzīvojamo ēku iekšpagalmā. Starp dzīvojamām ēkām Nīcgales ielā 38, 40 uzstādīta jauna smilšu kaste, pilnībā atjaunota līdzsvara konstrukcija, atremontēts esošā laukuma aprīkojums, uzstādīti seši jauni soliņi, starp dzīvojamām ēkām Augusta .Deglava ielā 104/1, 108/1 uzstādīts jauns soliņš, pilnībā atjaunota līdzsvara konstrukcija, veikts slidkalniņa remonts, Akadēmiķa Mstislava Keldiša ielā 8 bērnu laukums papildināts ar šūpoļu konstrukciju uz koka statnēm un  atsperu šūpolēm dzīvnieku formā, pilnībā atjaunots karuselis, izvietoti divi jauni soliņi.

Diemžēl finanšu līdzekļi nepieciešami ne tikai visu esošo rotaļu laukumu ekspluatācijas laikā nolietojušos ierīču un aprīkojuma atjaunošanai un remontdarbiem, bet arī pasākumiem kas saistīti ar bērnu rotaļu laukumos esošā aprīkojuma sistemātisko bojāšanu, aprakstīšanu, izdemolēšanu vai arī zagšanu, kas rada papildus neērtības lietotājiem.

Lūdzam iedzīvotājus nebūt vienaldzīgiem un informēt pašvaldības policiju un Izpilddirekciju par konstatētajiem pārkāpumiem bērnu rotaļu laukumos.

Ekonomikas attīstības projektu

un teritorijas apsaimniekošanas nodaļas

projektu vadītāja     

O.Štukune, 67013566  

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 4
 • comment-avatar
  Rudīte 3 mēneši

  Labdien!
  Vēlos uzzināt pie kā man jāvēršas, ja bernu rotaļu laukumu ir nepieciešams atjaunot.
  Laukums atrodas Rīgā, Vidzemes priekšpilsēta Purvciemā Vāržu iela 15
  Ar cieņu,

 • comment-avatar
  Svetlana 4 mēneši

  Labdien!

  Sakiet lūdzu pie kā versties, ja bernu rotaļu laukumu ir nepieciešams atjaunot… Trepes…. Tiltiņu… Šūpoles…. Un daudzko citu?
  Laukums atrodas Rīgā, Kurzemes prospekts, starp majam 94, 96,
  98,100.

  Ar cieņu,
  Svetlana 🙂🙂

  • comment-avatar

   Labdien.
   Jāvēršas konkrētās administratīvās teritorijas Izpilddirekcijā:
   Vidzemes priekšpilsētā (Ziemeļu izpilddirekcijā) Kurzemes prospekts (Pārdaugavas izpilddirekcija)