Informācija par 2017.gada oktobrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2017.gada oktobrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2017.gada oktobrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 50 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā 49 lietas par Rīgas domes 28.04.2015. saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu un 1 lieta par apstādījumu bojāšanu neievērojot Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, turpmāk – Noteikumi, 5.punkta 5.3.apakšpunkta prasības.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0