Informācija par 2017.gada decembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

Informācija par 2017.gada decembrī izskatītajām administratīvo pārkāpumu lietām

2017.gada decembrī Rīgas Austrumu izpilddirekcijā izskatītas 105 administratīvo pārkāpumu lietas, tai skaitā 101 lieta par Rīgas domes 28.04.2015.  saistošo noteikumu Nr. 146 „Rīgas pilsētas teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas saistošie noteikumi” prasību neievērošanu un 4 lietas par apstādījumu bojāšanu neievērojot Rīgas domes 15.01.2013. saistošo noteikumu Nr.204 „Rīgas apstādījumu uzturēšanas un aizsardzības saistošie noteikumi”, turpmāk – Noteikumi, 5.punkta 5.3.apakšpunkta prasības.

KOMENTĀRI

WORDPRESS: 0